Thursday, April 30, 2015

Sewindu

Aku menyukai lagu Sewindu. Sangat suka. Akan tetapi, aku tidak ingin kisah kita terombang-ambing selama sewindu.
  


Mengapa kau tidak kunjung menuntaskan segala urusan dan memberiku kepastian?

No comments:

Post a Comment