Friday, August 5, 2016

Mengalir

Mengalir

Mengalir

Kebahagiaan menderas

Mengalir

Mengalir

Air mata

Turun mengalir

Kebahagiaan lewat

Mengalir

Melewati

Diri

Kebahagiaan lupa

Singgah di sini

No comments:

Post a Comment