Thursday, October 15, 2015

Mungkin memang betul rasa sakit menimbulkan trauma dalam diri.

No comments:

Post a Comment